Subheader
Парични преводи

Без ограничения

Why our customers returns?

Без ограничения

Оперирай свободно с парите си чрез услугата на tbi bank “Парични преводи”, с която лесно прехвърляш пари на близки, роднини и партньори в национална или чуждестранна валута. Можеш да извършиш парични преводи във всеки офис на tbi bank или онлайн, ако имаш открита сметка при нас.

Видове преводи

Вътрешнобанкови преводи в tbi bank
Национални входящи и изходящи преводи
Международни входящи и изходящи преводи

Условия

За всички преводи, извършвани към и от други банки в страната и чужбина, строго се прилагат всички законови и подзаконови нормативни актове на съответните регулаторни органи. Съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) при из Save вършване на сделка или операция на стойност над 30 000 лв. (15 338.76 €) и съответно над 10 000 лв. (5 112.92 €), когато плащането се извършва в брой (или тяхната равностойност в чужда валута), клиентите на Банката са длъжни да декларират произхода на тези средства. За целта Банката изисква попълване от тяхна страна на ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП (по образец) преди извършването на съответната операция или сделка.

Приложими документи