Subheader
Парични преводи

Без ограничения

Why our customers returns?

Без ограничения

Оперирай свободно с парите си чрез услугата на tbi bank “Парични преводи”, с която лесно прехвърляш пари на близки, роднини и партньори в национална или чуждестранна валута. Можеш да извършиш парични преводи във всеки офис на tbi bank или онлайн, ако имаш открита сметка при нас.

Видове преводи

Вътрешнобанкови преводи в tbi bank
Национални входящи и изходящи преводи
Международни входящи и изходящи преводи

Условия

За всички преводи, извършвани към и от други банки в страната и чужбина, строго се прилагат всички законови и подзаконови нормативни актове на съответните регулаторни органи. Съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) при извършване на сделка или операция на стойност над 30 000 лв. и съответно над 10 000 лв., когато плащането се извършва в брой (или тяхната равностойност в чужда валута), клиентите на Банката са длъжни да декларират произхода на тези средства. За целта Банката изисква попълване от тяхна страна на ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП (по образец) преди извършването на съответната операция или сделка.

Приложими документи