Subheader
Защити

Пряк път до твоето финансово спокойствие

Why our customers returns?

Пряк път до твоето финансово спокойствие

Сигурност и спокойствие за нас и нашите близки – двете неща, към които се стремим, каквото и да правим. Сега това е възможно дори при теглене на кредит. В живота се случват много непредвидени ситуации и е важно да можеш да защитиш себе си, близките си и финансовия си заем. И още. Избирайки защита на кредита си към tbi bank, нашият партньор „Кардиф Общо Застраховане“ и „Кардиф Животозастраховане“  ти дава невероятни опции на покритие на кредита, финансова помощ за теб и твоите роднини при определени събития и  уникалната възможност да се възползваш от безплатно ВТОРО МЕДИЦИНСКО МНЕНИЕ от международни експерти.*

 

*Пълна информация и условия за защитите и събитията на покритие можеш да научиш от твоя консултант/личен банкер или от Общите условия.

Защитата покрива:

Загуба на живот
В резултат на злополука или заболяване застрахователят погасява напълно остатъчното задължение по кредита. Според избраният застрахователен пакет може да се извърши допълнително плащане на наследниците на застрахованото лице.
Трайно намалена / загубена работоспособност
В резултат на злополука или заболяване застрахователят погасява напълно остатъчното задължение по кредита. Според избраният застрахователен пакет може да се извърши допълнително плащане на наследниците на застрахованото лице.
Временна неработоспособност
При неработоспособност над 30 дни в резултат на злополука или заболяване застрахователят погасява остатъчното задължение по кредита. В зависимост от продължителността на неработоспособността погасяването може да е пълно или частично, а в зависимост от остатъчната дължима сума – наведнъж или до 4 вноски.
Нежелана безработица
В резултат на съкращение застрахователят погасява остатъчното задължение по кредита. В зависимост от продължителността на безработицата погасяването може да е пълно или частично, а в зависимост от остатъчната дължима сума – наведнъж или до 4 вноски.
Хоспитализация
При хоспитализация над 3 дни в резултат на злополука застрахователят погасява остатъчното задължение по кредита. Погасяването е на вноски – до 4 вноски и е обвързано с продължителността на хоспитализацията. Всяка вноска покрива 25% от баланса по кредита.
Защита на покупката и стоката
При кражба, пожар, и др. непредвидени събития в зависимост от степента на повреда на стоката, застрахователят изплаща: остатъчния баланс по кредита към tbi bank, а разликата до стойността на продукта превежда по сметка на застрахования; превежда на застрахования 50% от цената на стоката (при частична повреда на стоката).
Полагане грижа за болен
В случай, че застрахованият трябва да излезе в продължителен болничен, за да се погрижи за болен близък (над 30 дни), застрахователят погасява остатъчното задължение по кредита. Погасяването е на вноски – до 4 вноски и е обвързано с продължителността на отсъствие от работа.
Второ медицински мнение
Тази ексклузивна иновативна услуга дава възможност на застрахования да получи медицинско мнение относно здравословното си състояние и препоръка за последвало лечение в рамките на 10 дни от международен екип тесни специалисти в съответната медицинска област.
Защита на сметките
При тази защита в случай на непредвидени житейски ситуации застрахователят изплаща наведнъж или на вноски фиксирани суми на застрахования, помагайки му да запази стандарта си на живот и своето спокойствие в този финансово по-тежък период.
Посочените застрахователни покрития са съгласно Общите условия за застрахователни програми „Защита на кредита“ и „Защита на сметките“ за кредитополучатели на потребителски кредити предоставени от „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД за застрахователни пакети на Застрахователите „Кардиф Животозастраховане, Клона България“ КЧТ, регистриран в Търговския регистър с ЕИК:175190059 и „Кардиф Общо Застраховане, Клон България“ КЧТ, регистриран в Търговския регистър с ЕИК:175190073, адрес: гр. София, ул. Христо Белчев“ № 29А.

Преддоговорна информация и общи условия

Информационен документ за застрахователен продукт

Не намери отговор?

Свържи се с нас

  Задължително поле
  Задължително поле
  Задължително поле
  Задължително поле
  0 / 10 000
  Personal data update
  Нови Лихвени бюлетини за физически лица
  Питър Барън за New Money, Гърция: Изграждаме дългосрочни отношения с клиентите си
  Николай Спасов пред "БАНКЕРЪ": Фокусираме се върху предоставянето на още повече онлайн решения
  С нас българите получават ползите от приемането на еврото още сега