• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Информация за бюджетни плащания

Уважаеми клиенти,

Във връзка с миграцията на бюджетни плащания в Република България към нови стандарти, считано от 01.10.2023 г., Ви уведомяваме, че на 29.09.2023 г. Банката ще приема бюджетни плащания както следва:

  •  до 12:00 ч. – с дата на изпълнение същия ден
  • след 12:00 ч. – с дата на изпълнение 02.10.2023 г., като бюджетните плащания ще бъдат изпълнени по новите стандарти. 

В новия формат на бюджетни плащания задължителните реквизити ще бъдат същите, както и при кредитните плащания в лева през БИСЕРА 6/РИНГС, със следните специфики:

  • в случай, че задълженото лице е различно от наредителя, в полето за име на задължено лице трябва да се посочат имената на задълженото лице/ЕГН/ЛНЧ/ЕИК
  • кодът на плащане става опционален

Прочети още

Виж всички