• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Добавихме в портфолиото си депозит с водеща за пазара лихва от 1%

Шоковите вълни, които Ковид-19 и събитията в Украйна предизвикаха в световен мащаб, доведоха до стремеж за диверсификация на спестовните инструменти. Алтернативите обаче не гарантират сигурността и предвидимата възвръщаемост, характерни за традиционните депозити с фиксирани лихви. Въпреки контекста на неизгодни условия по депозитите у нас,, разширяваме портфолиото си с ново спестовно решение за потребителите, които търсят баланс между срочност и доходност. Българските ни клиенти вече ще могат да се възползват от новия 15-месечен депозит с водеща за пазара лихва от 1%, без допълнителни такси и комисиони. Това е едно от най-добрите предложения в страната, като средствата до 100 000 евро са защитени от Фонд за гарантиране на влоговете в банките. Продуктът, достъпен както за нови, така и за настоящи клиенти, е създаден за потребителите, които не желаят дългосрочно обвързване, но търсят добра възвръщаемост. Няма такси за откриване, поддръжка и довнасяне, нито наказателен лихвен процент, ако депозантът се нуждае от средствата си преди падеж и избере предсрочно прекратяване. Освен новия депозитен продукт клиентите могат да се възползват и от останалите ни конкурентни предложения, като например 36-месечния депозит с 1,3% годишна лихва, който предоставя по-дългосрочна възможност на потребителите да се погрижат за спестяванията си. От април данъкът върху доходите от лихви за местни физически лица беше премахнат, така че това, което клиентите виждат като предложена лихва по депозити, е това, което наистина получават. „Новото ни спестовно предложение идва на фона на спекулации за „смъртта на депозита“. Много банки направиха крачка назад като увеличиха таксите си, въведоха комисиони и нулеви лихви или дори изцяло преустановиха предлагането на депозити“, сподели Лукас Турса, старши вицепрезидент на TBI Bank. „Като една от най-рентабилните финансови институции в България през последните години, ние винаги се стремим да предлагаме изгодни лихви по депозитите и 2022 г. няма да бъде изключение. Нашата цел е да сме най-предпочитаното място за спестяванията на българските вложители, осигурявайки им добра доходност, семпли и гъвкави продукти, подкрепени с отлично клиентско обслужване.“ За 2021 г. депозитите на физически лица при нас са нараснали с близо 28% в сравнение с годишен общ ръст за пазара от 9% при депозитите на домакинства, според данни на БНБ. Изминалата година бележи и изключителни финансови резултати във всички наши бизнес направления, като традиционно сме една от най-ефективните и рентабилни банкови институции в страната.

Прочети още

Виж всички