• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Нови сметки на НАП, считано от 02.10.2023

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, за новооткрити от БНБ банкови сметки на НАП, които ще се използват за администриране на приходи, считано от 02.10.2023 г., както следва:

Сметки 7301 с идентификатор за вид сметка 80:
BG88 BNBG 9661 8000 1950 01 – Приходи от данъци и други публични вземания на централния бюджет, администрирани от НАП;
BG61 BNBG 9661 8000 1950 02 – Приходи на централния бюджет от дивидент за държавата и отчисления на приходи от наеми, внасяни от държавни предприятия;
BG34 BNBG 9661 8000 1950 03 – Постъпления от принудително изпълнение на публични и частни вземания, възложени за събиране на НАП;

Сметка 7315 с идентификатор за вид сметка 80
BG97 BNBG 9661 8000 1120 01 – Приходи от осигурителни вноски за ДОО;

Сметка 7316 с идентификатор за вид сметка 80
BG16 BNBG 9661 8000 1121 01 – Приходи от здравноосигурителни вноски;

Сметка 7318 с идентификатор за вид сметка 80
BG65 BNBG 9661 8000 1118 01 – За администрираните от НАП вноски за ДЗПО

Банковият идентификационен код /BIC/ на БНБ е  BNBGBGSD.

Прочети още

Виж всички