• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Разплащания по време на празниците

Уважаеми клиенти,

Във връзка с предстоящите празници Ви уведомяваме, че разплащания ще бъдат извършвани както следва:

25, 26 и 27 декември 2023 г. са неработни дни.

На 29.12.2023 г.:

Преводи в лева с вальор 29.12.2023 г. ще бъдат приемани за обработка и изпълнение до 12:00 ч.

Преводи във валута с вальор 29.12.2023 г. ще бъдат приемани за обработка и изпълнение до 11:00 ч.

Всички останали преводи приети след тези часове, ще бъдат обработени с вальор 02.01.2024 г.

Весели Празници!
Отдел Разплащания

Dear customers,

In connection with the upcoming holidays, we inform you that payments will be made as follows:

December 25, 26 and 27, 2023 are non-working days.

On 29.12.2023:

Transfers in BGN with 29.12.2023 value date will be accepted for processing and execution until 12:00 p.m.

Currency transfers with 29.12.2023 value date will be accepted for processing and execution until 11:00 a.m.

All other transfers accepted after these hours will be processed with  value date 01.02.2024.

Happy Holidays!
Payments Department

Прочети още

Виж всички