• За теб
  • За твоя бизнес
  • За tbi bank

Въвеждаме едни от най-добрите депозитни продукти у нас с лихва до 2%

Икономическата несигурност, покачващата се инфлация и ситуацията в Украйна са сред причините, довели до свиване на пазара на срочни депозити в България. За това допринесоха още въведените от много банки нулеви лихви и такси, които провокираха вложителите да търсят алтернативи за спестяванията си. На този фон сме една от малкото финансови институции, които все още предлагат положителна доходност на клиентите чрез традиционно изгодните си спестовни продукти. Новите ни депозитни предложения са насочени към клиенти, които търсят разнообразие от спестовни периоди – както краткосрочни, така и по-дългосрочни, и са с едни от най-добрите лихвени условия у нас – достигащи 2%. Така в портфолиото ни вече има депозити със срочност от 1 до 60 месеца, без такси за откриване, поддръжка и теглене на падеж и без риск за клиентите – средствата до 100 000 евро са защитени от Фонд за гарантиране на влоговете в банките. Спестовните ни решения предлагат и допълнителна гъвкавост, защото няма наказателна такса, ако депозантът се нуждае от средствата си преди падеж и избере предсрочно прекратяване. Освен това след премахването на данъка върху доходите от лихви за местни физически лица това, което клиентите виждат като предложена лихва, е това, което наистина получават. „Срочните депозити винаги са били най-сигурният спестовен инструмент с предвидима възвръщаемост, която е изключително важна във време на пазарна несигурност и динамика“, каза Лукас Турса, старши вицепрезидент на TBI Bank. „Ние сме познати с едни от най-изгодните лихвени условия на пазарите, на които оперираме и за да продължим да бъдем най-доброто място за спестяванията на нашите клиенти, направихме още една крачка в тази посока. Различните срочности на продуктите ни в комбинация с добрата доходност, която винаги осигуряваме, ще позволят на вложителите частично да смекчат негативните ефекти на очакваната инфлация.“ За да популяризираме новите депозитни предложения, рестартирахме телевизионната си кампания „Мотивирай спестяванията си“, носител на престижната награда Effie. Целта ѝ е да повдигне въпроса как българите спестяват, колко добре информирани са по темата и обмислят ли всички опции. Изминалата година бележи изключителни финансови резултати във всички бизнес направления за нас – отчетохме рекордна нетна печалба, а депозитното ни портфолио отбеляза ръст, който значително изпреварва пазара.

Прочети още

Виж всички