Subheader
Превод по мобилен номер

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФУНКЦИЯТА „ПРЕВОД ПО МОБИЛЕН НОМЕР“ „Превод по мобилен номер“ е функционалност на услугата за мобилно банкиране на Приложението tbi bank “MOBAPP” (“Приложението“), която ти предоставя възможност да нареждаш и получаваш преводи към и от физически лица, ползватели на функционалността „Превод по мобилен номер“ на Приложението на Банката, като само избереш мобилния телефонен номер на получателя на превода от телефонния си указател на устройството на което си активирал услугата. Използването на функционалността „Превод по мобилен номер“ изисква нейното нарочно активиране в твоя профил на Приложението. Отново чрез Приложение можеш по всяко време да деактивираш функционалността. КАК ДА АКТИВИРАШ ФУНКЦИОНАЛНОСТТА „ПРЕВОД ПО МОБИЛЕН НОМЕР“ Необходими условия, за да активираш функционалността „Превод по мобилен номер“, е да си свалил Приложението на Банката и да си го активирал, да имаш активна платежна сметка в национална валута, открита при Банката, към която да си закачил дебитна карта VISA Classic ; Приложението автоматично ти предлага да обвържеш тази платежна сметка, към която е закачена дебитна карта VISA Clasic, с мобилния номер, който си верифицирал при активирането на Приложението. Всички преводи, които ще получаваш от другите ползватели на функционалността „Превод по мобилен номер“, ще получаваш по платежната сметка обвързана с твоя мобилен номер, като имената ти и международният банков номер (IBAN) на платежната ти сметка, ще бъдат видими за другите ползватели на функционалността „Превод по мобилен номер“; За да може да виждаш кои от твоите приятели са активирали функционалността „Превод по мобилен номер“, трябва да ни предоставиш съгласие да получим достъп до телефонния указател на устройството (смартфон), на което е инсталирано Приложението. Достъпването от Банката до телефонните номера в указателя ще бъде осъществено единствено в момента и само за целите на ползване на функционалността „Превод по мобилен номер“ – а именно при избор на контакт от телефонния указател, за да наредиш превод в негова полза. Може да избереш да не ни предоставиш достъп до телефонния си указател, но така ще можеш само да получаваш преводи чрез функционалността „Превод по мобилен номер“, но не и да нареждаш такива. След предоставянето на необходимите данни и съгласие(я) и след запознаване с настоящите условия Приложението визуализира екран с активен бутон „Активирай“. С натискането на бутона „Активирай“ ти активираш функционалността „Превод по мобилен номер“, като всички абонати (ползватели) на функционалността „Превод по мобилен номер“, които имат твоя мобилен номер в телефонния си указател, ще могат да видят, че си станал абонат на функционалността и можеш да получаваш преводи от тях. В твоя телефонен указател също ще се появи индикация за тези от контактите ти, които са активирали функционалността „Превод по мобилен номер“, на които ти може да нареждаш преводи. Във всеки момент имаш възможност да деактивираш функционалността „Превод по мобилен номер“, като в такъв случай вече няма да бъдеш достъпен (видим) като потенциален получател в телефонния указател на лица, активирали функционалността. КАК ДЕЙСТВА Обвързването на телефонен номер към конкретна платежна сметка, позволява на Банката бързо и лесно да свърже конкретен получател на превод с неговата сметка открита при Банката. Така ако желаеш да наредиш вътрешно банков превод (към друга сметка открита при Банката) не е необходимо да попълниш имената на получателя и неговата банкова сметка – достатъчно е само да избереш телефонния номер на получателя от твоя телефонен указател и Банката автоматично ще попълни платежно нареждане с имената на получателя и с международния номер на банковата сметка на получателя (IBAN), която той ползва за целите на функционалността, така както те съществуват в базата с клиенти на Банката. КАКВА Е ЦЕНАТА НА ПРЕВОДА Таксата за превод по мобилен номер е 0.00 BGN. Посочената такса e съгласно Тарифата на банката и е дължима, освен в случаите, когато е договорено друго и се прилагат различни от стандартните условия.