• За теб
  • За бизнеса
  • За търговци
  • За tbi bank

Костин Минкович

Директор Кредитен риск

Our team

Костин се присъедини директно от нашата компания майка, 4finance, където ръководеше Международния екип за риск и отговаряше за анализ на портфолиото, събирания, измами, технология за риск и обезценка.

Костин е типът човек, който изцяло олицетворява динамичната и постоянно развиваща се природа на TBI Bank. Започва кариерата си през 2003 г. и работи за банкови и небанкови институции. През 2007 г. той се премества в офиса на Bancpost в Букурещ, започвайки като Ръководител на Кредитната Политика, бързо изкачвайки стълбата, за да стане Кредитен Мениджър през 2009 г. и Изпълнителен Мениджър 'Проблемни активи' през 2014 г. Управлявайки мултимилиардно портфолио в проблемни активи и екип от над 150 професионалисти ,Костин се разви като истински лидер, който не се свени да взема трудни решения в сложни ситуации.

Our team

Запален читател и опитен пътешественик, Костин носи със себе си не само своя опит в областта на кредитния риск и лидерски качества, но и творческия си начин на мислене и склонност към технологични иновации.

LinkedIn profile