Срочен Депозит

Мотивирай спестяванията си!

Мотивирай спестяванията си!

Твоите спестявания могат лесно да работят за теб, носейки ти гарантирана годишна доходност до 2.00% в лева и евро. Имаш възможност да депозираш за период от 1 месец до 60 месеца.

 

Намери офис


Най-добрите ни предложения


Лева
24 МЕСЕЦА
1.20%
36 МЕСЕЦА
1.50%
48 МЕСЕЦА
1.75%
60 МЕСЕЦА
2.00%
Евро
24 МЕСЕЦА
1.20%
36 МЕСЕЦА
1.50%
48 МЕСЕЦА
1.75%
60 МЕСЕЦА
2.00%
Щатски долари
24 МЕСЕЦА
0.60%
36 МЕСЕЦА
0.65%
48 МЕСЕЦА
      -
60 МЕСЕЦА
      -

По-добри условия за твоите пари

ВИСОКА ДОХОДНОСТ
Сред най-добрите лихвени проценти на пазара и без такси за откриване, поддържане, довнасяне или теглене от депозитна сметка на дата на падеж.

ГЪВКАВОСТ
Разнообразни срочности за депозити в BGN, EUR и USD; възможност за довнасяне на суми до 30 дни след откриване. Без изискване за минимална сума на депозита.

СИГУРНОСТ
Паричните средства и начислените лихви са защитени и гарантирани съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.

УДОБСТВО
Автоматично подновяване на депозита за същия срок и възможност за наблюдение на депозитната сметка безплатно в онлайн банкирането на TBI Bank. 


Паричните средства на титуляра в размер до 196 000 лв. по сметката в TBI Bank, приети на влог при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките.


Приложими документи

Информация за таксите по депозитна сметкаИзтегли
pdfформат
Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лицаИзтегли
pdfформат
Въпроси и отговори за гарантирането на влоговетеИзтегли
pdfформат
Лихвен бюлетин на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за физически лица 13.05.2022Изтегли
pdfформат

Лихвени проценти


Лева
1 месец
0.15%
3 месеца
0.25%
6 месеца
0.35%
9 месеца
0.40%
12 месеца
0.50%
15 месеца
1.00%
18 месеца
1.10%
24 месеца
1.20%
36 месеца
1.50%
48 месеца
1.75%
60 месеца
2.00%
Евро
1 месец
0.15%
3 месеца
0.25%
6 месеца
0.35%
9 месеца
0.40%
12 месеца
0.50%
15 месеца
1.00%
18 месеца
1.10%
24 месеца
1.20%
36 месеца
1.50%
48 месеца
1.75%
60 месеца
2.00%
Щатски долари
1 месец
0.15%
3 месеца
0.25%
6 месеца
0.35%
9 месеца
0.40%
12 месеца
0.50%
15 месеца
      -
18 месеца
0.55%
24 месеца
0.60%
36 месеца
0.65%
48 месеца
      -
60 месеца
      -

Паричните ти средства са защитени 

 

  • Паричните средства на титуляра в размер до 196 000 лв. по сметката в TBI Bank, приети на влог при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките
  • Сумите, довнесени по срочен депозит в лева, евро и щатски долари, се олихвяват с лихвения процент, уговорен в договора за депозит
  • Банката си запазва правото да определя размер на суми за довнасяне в бъдеще, съгласно  условията посочени в Лихвеният бюлетин
  •  За всички депозити, открити след 22.07.2017 г., Депозантът има право да довнася средства по депозита само за период от 1 месец от откриване на депозита
  • Във всички случаи, в които Депозантът желае да изтегли средствата по депозита в брой, същият се задължава да изпрати до Банката надлежна писмена заявка за това най-малко два работни дни преди датата на тегленето

Ти Би Ай Банк не начислява такси за откриване, поддържане, довнасяне или теглене от депозитна сметка на дата на падеж.Да, имаш право да довнасяш средства по депозита в рамките на тридесет дни от откриването му.При предсрочно изтегляне на депозита, TBI Bank начислява лихва с текущ годишен лихвен процент в размер на предвидения за разплащателни сметки, съгласно действащия лихвен бюлетин, като не дължите такса за предсрочно прекратяване.Всички парични средства в размер до 196 000 лв. или техния еквивалент в друга валута, са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Повече информация можеш да намериш тук.В случай, че не си дал допълнителни инструкции, депозитът се подновява автоматично за същия период, равен на срока на договорения депозит, при стандартни лихвен процент и условия, приложими към датата на подновяване.Данъкът се удържа преди изплащането на дължимата лихва и след това се превежда от банката към НАП.


Контакти

Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242

Работно време:
Понеделник - Петък | 08:00 - 20:00 

Събота - Неделя | 10:00 - 18:00 

 

Офис мрежа

Централен офис

1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54

Искаш ли да плащаш кредита си бързо и без такси?
Изтегли приложението TBI Bank App и се възползвай от услугите ни когато и от където пожелаеш.