Документи

Документи за физически лица


Правила и регламенти на кампания "Избери по-добрата цена"
Изтегли
pdf формат

Договор за потребителски кредити за позване с кредитна карта Mastercard
Изтегли
pdf формат

Договор за потребителски кредит за общо ползване
Изтегли
pdf формат

Договор за целеви потребителски кредити
Изтегли
pdf формат

Общи условия приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник Ти Би Ай Банк ЕАД
Изтегли
pdf формат

Приложение 1 към Общи условия приложими към договорите с клиенти
Изтегли
pdf формат

Приложение 2 към Общи условия приложими към договорите с клиенти
Изтегли
pdf формат

Приложение 3 към Общи условия приложими към договорите с клиенти
Изтегли
pdf формат

Общи условия по бизнес кредити, предоставяни на физически лица от Ти Би Ай Банк ЕАД
Изтегли
pdf формат

Общи условия за издаване на банкови карти
Изтегли
pdf формат

Oбщи условия за предоставяне на платежни услуги на физически лица
Изтегли
pdf формат

Тарифа по чл 22, ал 2 НИДИП
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица
Изтегли
pdf формат

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ПО РЕДА НА ЗОЗ НА ЗАЛОЖЕНИ В ПОЛЗА НА „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД ДВИЖИМИ ВЕЩИ
Изтегли
pdf формат

ПРАВИЛА ЗА ПРОДАЖБА ПО РЕДА НА ЗОЗ НА ЗАЛОЖЕНИ В ПОЛЗА НА „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД ДВИЖИМИ ВЕЩИ
Изтегли
pdf формат

Информация за таксите по депозитна сметка
Изтегли
pdf формат

Вашите права при извършване на плащания в Европа
Изтегли
pdf формат

Отчет за първите пет места за изпълнение на нареждания по отношение на обем сделки за 2019г
Изтегли
pdf формат

АНАЛИЗ НА ТИБИАЙ БАНК ЕАД ЗА КАЧЕСТВОТО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ НАРЕЖДАНИЯ за 2019г
Изтегли
pdf формат

Статистическата информация за достъпността на интерфейсите за декември 2019
Изтегли
pdf формат

Confidential Information Treatment
Изтегли
pdf формат

Обявление за продажба по реда на ЗОЗ на заложени в полза на „Ти Би Ай Банк” ЕАД движими вещи 07/08.2020
Изтегли
pdf формат

ПРАВИЛА ЗА ПРОДАЖБА ПО РЕДА НА ЗОЗ НА ЗАЛОЖЕНИ В ПОЛЗА НА „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД ДВИЖИМИ ВЕЩИ 2020
Изтегли
pdf формат

НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Изтегли
pdf формат

Често задавани въпроси за услугата 3D секретен код
Изтегли
pdf формат

Как да регистрираш 3D секретен код в 3 стъпки
Изтегли
pdf формат

Ръководство за използване на услугата 3D секретен код
Изтегли
pdf формат

Инструкция за работа с нарежданията за масови плащания в електронното банкиране на Ти Би Ай Банк ЕАД
Изтегли
pdf формат

Анализ на Ти Би Ай Банк ЕАД за качеството по изпълнение на клиентски нареждания съгласно чл 3, т 3 от делегират регламент (ЕС) 2017-576 за 2017
Изтегли
pdf формат

Политика за жалби 2021
Изтегли
pdf формат

Известие към клиентите
Изтегли
pdf формат

Информация за таксите на основни услуги по спестовна сметка
Изтегли
pdf формат

Информационна брошура относно платежна сметка за основни операции 2021
Изтегли
pdf формат

Информация за таксите на основни услуги по разплащателна сметка
Изтегли
pdf формат

Договор за потребителски кредит AUTO
Изтегли
pdf формат

Договор за потребителски кредит DUO
Изтегли
pdf формат

Отчет за първите пет места за изпълнение на нареждания по отношение на обем сделки за 2020г
Изтегли
pdf формат

АНАЛИЗ НА ТИБИАЙ БАНК ЕАД ЗА КАЧЕСТВОТО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ НАРЕЖДАНИЯ за 2020г
Изтегли
pdf формат

СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИ НА TBI BANK MOBAPP
Изтегли
pdf формат

Общи условия на кампания "Ти определяш сезона вкъщи"
Изтегли
pdf формат

Общи условия "Стани дигитален и спечели"
Изтегли
pdf формат

Общи условия "Ползвай TBI Bank и печели"
Изтегли
pdf формат

ВЗЕМИ СТОКОВ КРЕДИТ И СПЕЧЕЛИ ПРАЗНИЧНИ ЛАКОМСТВА
Изтегли
pdf формат

ЗА КАКВО МОЖЕШ ДА ИЗПОЛЗВАШ НАШЕТО ПРИЛОЖЕНИЕ
Изтегли
pdf формат

Отчет за първите пет места за изпълнение на нареждания по отношение на обем сделки за 2021г
Изтегли
pdf формат

АНАЛИЗ НА ТИБИАЙ БАНК ЕАД ЗА КАЧЕСТВОТО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ НАРЕЖДАНИЯ за 2021г
Изтегли
pdf формат

Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете
Изтегли
pdf формат

Правила и регламенти на кампания "Купи автомобил и спечели подарък"
Изтегли
pdf формат

ПРАВИ ПРЕВОДИ ПРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО TBI BANK APP И ПЕЧЕЛИ ЛЕТНИ НАГРАДИ
Изтегли
pdf формат

Информация за използване на услугата по прехвърляне на платежна сметка от на Ти Би Ай Банк
Изтегли
pdf формат

Речник на стандартизирани термини от списъка на най-представителните услуги, свързани с платежна сметка
Изтегли
pdf формат

Общи условия на кампанията "Пазарувай онлайн и играй за смартфон."
Изтегли
pdf формат

Отчет за първите пет места за изпълнение на нареждания по отношение на обем сделки за 2018г
Изтегли
pdf формат

АНАЛИЗ НА ТИБИАЙ БАНК ЕАД ЗА КАЧЕСТВОТО ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИ НАРЕЖДАНИЯ за 2018г
Изтегли
pdf формат

Документи за юридически лица


Общи условия за предоставяне на платежни услуги на юридически лица и еднолични търговци
Изтегли
pdf формат

Общи условия по кредитите предоставяни на еднолични търговци и юридически лица от Ти Би Ай Банк
Изтегли
pdf формат

Стандартна Тарифа за такси и комисиони за юридически лица в сила от 07.04.2022г.
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 20.06.2022
Изтегли
pdf формат

Декларация за свързаност
Изтегли
pdf формат

Искане за отпускане на кредитен лимит
Изтегли
pdf формат

Архив


Oбщи условия за предоставяне на платежни услуги на физически лица
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически 22.10.2019.pdf лица
Изтегли
pdf формат

Обявление за продажба по реда на ЗОЗ на заложени в полза на „Ти Би Ай Банк” ЕАД движими вещи
Изтегли
pdf формат

Общи условия на Бързи пари: Връщаш колкото си взел 01.01.2020
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица 15.12.2019
Изтегли
pdf формат

Информационна брошура относно платежна сметка за основни операции
Изтегли
pdf формат

Информация за таксите на основни услуги по спестовна сметка
Изтегли
pdf формат

Информация за таксите на основни услуги по разплащателна сметка
Изтегли
pdf формат

Общи условия "Връщаш колкото си взел" 01.02.2020
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за физически лица 21.02.2020
Изтегли
pdf формат

Общи условия „Връщаш колкото си взел“ 01.03.2020
Изтегли
pdf формат

Общи условия "Връщаш, колкото си взел" 01.04.2020
Изтегли
pdf формат

Общи условия "Връщаш, колкото си взел" 01.05.2020
Изтегли
pdf формат

Общи условия "Връщаш, колкото си взел" 01.06.2020
Изтегли
pdf формат

Общи условия за издаване на банкови карти
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица
Изтегли
pdf формат

Общи условия за предоставяне на платежни услуги от Ти Би Ай Банк 01 12 2016
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица 24 03 2018
Изтегли
pdf формат

Правила и регламенти кампания всеки ден е перфектен за нови идеи 01 03 2018 - 31 03 2018
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за физически лица 24.07.2020
Изтегли
pdf формат

Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица-16-03-2017
Изтегли
pdf формат

Общи условия за издаване на банкови карти от Ти Би Ай Банк 20 09 2016
Изтегли
pdf формат

Връщаш колкото си взел_01.09.2020
Изтегли
pdf формат

ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ Кампания: „Хелуин 2020“
Изтегли
pdf формат

Политика за жалби 2020
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица
Изтегли
pdf формат

Общи условия приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник Ти Би Ай Банк ЕАД валидни от 01 07 2018
Изтегли
pdf формат

Връщаш колкото си взел_01.01.2021
Изтегли
pdf формат

Общи условия на кампанията "Бонус Продукт"
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за физически лица 15.01.2021
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисионни за юридически лица 24.03.2018
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица-01-08-2018
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за физически лица 29.01.2021
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 29.01.2021
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 03 05 2016
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 08 06 2017
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 10 06 2016
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 11 01 2016
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 11 07 2017
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 16 03 2018
Изтегли
pdf формат

Въпроси и отговори за гарантирането на влоговете
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 21 08 2017
Изтегли
pdf формат

Стандартна Тарифа за такси и комисиони за юридически лица в сила от 22.11.2021г.
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 23 02 2017
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 25 01 2016
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 25 07 2017
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 25 09 2017
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 29 02 2016
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 30 03 2017
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица 01 01 2018
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица 02 05 2017
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица 07 04 2017
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица 09 01 2017
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 01 10 2013
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 01 10 2014
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 02 06 2014
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 04 03 2015
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 08 06 2017
Изтегли
pdf формат

ПОГАСИ ВНОСКА И СПЕЧЕЛИ
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 15 05 2013
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 15 12 2014
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 17 08 2015
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за физически лица 10.01.2022
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 18 03 2013
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 20 10 2012
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 25 01 2016
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 25 07 2017
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 01.02.2022
Изтегли
pdf формат

Общи условия и лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 27 01 2014
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 01 01 2018
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за физически лица 01.02.2022
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 01 02 2017
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 01 03 2014
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 01 08 2014
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 01 08 2017
Изтегли
pdf формат

Стандартна Тарифа за такси и комисиони за юридически лица в сила от 04.04.2022г.
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 01 09 2015
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 01 10 2013
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 02 12 2013
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 12 01 2015
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 15 03 2013
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 15 06 2015
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 16 06 2014
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 17 05 2013
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за физически лица 01.02.2022
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 23 06 2014
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 24 03 2014
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за физически лица 05.04.2022
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 26 04 2012
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 27 10 2015
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и кoмисиони за юридически лица 29 04 2013
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони за юридически лица 02 05 2017
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица 04.02.2021г.
Изтегли
pdf формат

Информационна брошура относно платежна сметка за основни операции
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД за физически лица 13.05.2022
Изтегли
pdf формат

Стандартна тарифа за такси и комисиони на Ти Би Ай Банк за физически лица - 10.12
Изтегли
pdf формат

Общи условия за предоставяне на платежни услуги на физически лица от „Ти Би Ай Банк” ЕАД 8.10.2018
Изтегли
pdf формат

Общи условия за издаване на банкови карти от „ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД”
Изтегли
pdf формат

Информация за предоставяне на платежна сметка за основни операции от Ти Би Ай Банк
Изтегли
pdf формат

ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ Кампания:„Купи зимни гуми на изплащанес вноска гратис!” -Други партньори 2018
Изтегли
pdf формат

ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ Кампания:„Купи зимни гуми на изплащанес вноска гратис!”2018
Изтегли
pdf формат

Стандартна Тарифа за такси и комисиони за юридически лица 15_01_2019
Изтегли
pdf формат

Общи условия за предоставяне на платежни услуги на юридически лица и еднолични търговци-25.04.2019
Изтегли
pdf формат

Договор за целеви потребителски кредити
Изтегли
pdf формат

Oбщи условия за предоставяне на платежни услуги на физически лица -25.04.2019
Изтегли
pdf формат

Общи условия на кампанията "Бонус Продукт"
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица - 1-08-2018
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица-01-08-2018
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица 03-04-2019
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица 17-06-2019
Изтегли
pdf формат

ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ Кампания: „Препоръчай и спечели“
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за физически лица - 02-09-2019
Изтегли
pdf формат

Лихвен бюлетин на Ти Би Ай Банк за юридически лица
Изтегли
pdf формат

Офис мрежа

Централен офис

1421 София, България,
ул. Димитър Хаджикоцев 52-54

Контакти

Център за обслужване на клиенти
0700 17 571 / *8242

Работно време:
Понеделник - Петък | 08:00 - 20:00 

Събота - Неделя | 10:00 - 18:00 

 

Искаш ли да плащаш кредита си бързо и без такси?
Изтегли приложението TBI Bank App и се възползвай от услугите ни когато и от където пожелаеш.