Информация за инвеститори


€ 504 м

ОБЩА СУМА НА АКТИВИТЕ

€ 8.2 м

ЧИСТА ПЕЧАЛБА

18.4%

ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

3.4%

ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА АКТИВИТЕ

381%

ЛИКВИДНОСТ

26.6%

КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ

*Финансови акценти от първата половина на 2020 г.

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015

За повече информация, моля обади се на

Anna Grigorova
Head of Financial Institutions
t: +359 (2) 8163 801
e: AGrigorova@tbibank.bg

Nikolay Grancharov
Deputy Head of Investment Intermediary Direction
t: +359 (2) 8163 974
e: NGrancharov@tbibank.bg