Информация за инвеститори


Финансови акценти от годишен отчет за 2019 г.

€ 468 м

ОБЩА СУМА НА АКТИВИТЕ

€ 22.9 м

ЧИСТА ПЕЧАЛБА

20.7%

ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

5.3%

ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА АКТИВИТЕ

258%

ЛИКВИДНОСТ

18.9%

КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015

За повече информация, моля обади се на

Anna Grigorova
Head of Financial Institutions
t: +359 (2) 8163 801
e: AGrigorova@tbibank.bg

Nikolay Grancharov
Deputy Head of Investment Intermediary Direction
t: +359 (2) 8163 974
e: NGrancharov@tbibank.bg